Our mission is to develop creative solutions that contribute to the evolution of people, brands & businesses

Moving brands to stronger positions since 1992

Thorn är kommunikationsbyrån som förflyttar varumärken till starka och stabila positioner

Vi kombinerar strategisk affärs- och varumärkesutveckling med design och kommunikation som fungerar sömlöst i alla medier. Thorn är din kreativa partner och vi erbjuder en helhetssyn där vi hjälper till med att utveckla kommunikations-koncept som bidrar till din verksamhets förflyttning.

KUNDER & PARTNERS

En kreativ partner som skapar försprång

Genom att erbjuda enskilda såväl som helt integrerade tjänster, utvecklar vi kreativa idéer som rymmer alla discipliner – i digitala, traditionella och sociala kanaler – samtidigt. Det innebär att du får tillgång till en kreativ partner som stöttar verksamheten med en helhetssyn på affären och dess kommunikation.

Vi agerar helt oberoende av media och kanaler och hjälper ditt varumärke att bli konsekvent i budskap och enhetligt i uttrycket-med ett starkare varumärke och bättre resultat som följd. Välkommen till ett värdefullt partnerskap.

\

Varumärkesstrategi

Som partner ser vi hela tiden till dina behov, identifierar nya affärsmöjligheter och kommer med fräscha idéer. Vi hjälper dig bland annat med mission, vision, varumärkesidentitet, storytelling, positionering och värdeerbjudande.

\

Idé- & konceptutveckling

Vi erbjuder ett unikt koncept som vi kallar Creative 360 – en dynamisk workshop för ”co-creation”. Du är garanterad massor med inspiration, energi och färska idéer om hur du ska tackla dina utmaningar.

\

Webbdesign & utveckling

Oavsett om det gäller en kampanjsatsning på sociala medier eller ny hemsida ställer vi upp. Eller om du behöver en partner som kan identifiera nya digitala affärsmöjligheter, utveckla strategi och innehåll.

\

Content marketing

I grunden handlar det om att kombinera affärsmodellen och varumärkets kommunikation med ny teknik och digitala plattformar. Vi hjälper till att förstärka din kundrelation och utveckla köpresan i rätt kanal med rätt innehåll.

\

Marknadsföringskampanjer

För att kommunikation ska få önskad effekt måste man ha en kreativ höjd. Vi hjälper dig att utveckla kommunikationskoncept som bidrar till din verksamhets förflyttning.

\

Film & Foto

Med vårt eget team tillsammans med partners finns samtliga kompetenser som krävs för att förverkliga din film från idé till färdig produkt. Vi skapar, regisserar och producerar reklam- och informationsfilm för alla plattformar.

\

Grafisk design & layout

Vi är en produktionsorienterad marknadsavdelning för dig som vill ha hjälp med hela eller delar av kommunikationen. Såsom att producera produktblad, presentationer, banners m.m.

\

Copywriting

Behöver du positionerande och meningsfulla reklambudskap eller hjälp med pressmeddelande och artiklar. Oavsett vilket så hjälper vi dig.

VÅRT ERBJUDANDE

Vi erbjuder integrerade tjänster och kombinerar strategisk och kreativ affärsutveckling med effektiv varumärkesutveckling, design och kommunikation.

Creative Communication

För att kommunikation ska få den effekt man vill måste kommunikationslösningen i regel ha en kreativ höjd. Det handlar om att vinna uppmärksamhet i ett allt högre brus. Men det handlar lika mycket om att företaget måste leva upp till det som påstås. För att kunderna ska ha förtroende för ditt företag måste alla delar av företaget fungera bra.

Det här är en helhetssyn på marknadskommunikation där allt från reklam till kundservice och bemötande tillhör varumärket. Holistisk kommunikation är kanaloberoende och sömlöst integrerad i verksamhetens mission, vision, övergripande mål och strategi. På så sätt bygger man helheten av ett varumärke som kunder och medarbetare kan ha förtroende för, identifiera sig med och köpa av.

Vi hjälper dig att utveckla holistiska kommunikationskoncept som bidrar till din verksamhets förflyttning. Med positionerande och meningsfulla reklambudskap som berör dina kunder på djupet skapas tillit och lojalitet. Varför är det viktigt att beröra? Jo, dina kunder köper inte det du gör, utan varför du gör det. Allt mänskligt beslutsfattande sker nämligen i det limbiska systemet. Den del av hjärnan som styr våra känslor.

Digital Solutions

Kan digitalt hjälpa er att jobba smartare och kommunicera mer kostnadseffektivt? Ja, absolut!

Digitaliseringen har fört med sig helt nya möjligheter för företag att utveckla sina affärsmodeller och kundrelationer. Men vad omställningen från analogt till digitalt innebär i praktisk handling är inte helt lätt att förstå. I grunden handlar det om att kombinera affärsmodellen och varumärkets kommunikation med ny teknik och digitala plattformar, med syfte att skapa nya affärsmöjligheter, förstärka kundrelationen, och framförallt utveckla köpresan.

Thorn är din kreativa affärspartner i en tid då allt mer sker online. Vi erbjuder en helhetssyn på affären och varumärket, och utvecklar digitala kommunikationslösningar som är sömlöst integrerade i din övergripande kommunikation.

Behöver du en partner som kan identifiera nya affärsmöjligheter eller utveckla strategi och innehåll för din content marketing? Vill du göra en kampanjsatsning på sociala medier, eller är du i behov av en ny användarvänlig hemsida?

Vad exakt era behov är kan vara svårt att sätta fingret på. Men som kreativ affärspartner finns vi här för att vägleda dig till rätt lösning i en uppkopplad värld. Till höger kan du se mer om vilka digitala kompetenser vi besitter.

Motion Communication

Trenden för video och rörligt material har de senaste åren skjutit i höjden.

Att vi älskar att konsumera det rörliga mediet är det ingen tvekan om. Det är lättillgängligt och gör det lättare att ta till sig av både enkla och mer komplicerade budskap.

Eftersom film aktiverar alla sinnen har vi också lättare för att bli känslomässigt berörda. Ser vi till beteendet på sociala medier blir det också tydligt att människor älskar rörligt. Film är nämligen det som delas allra mest.

Thorn Creative Agency skapar, regisserar och producerar reklam- och informationsfilm för alla plattformar. I vårt eget team på byrån finns samtliga kompetenser som krävs för att producera film från idé till färdig produkt. Filmprojekten leds med hjälp av professionell projektplanering från våra duktiga projektledare med allt från kundkontakt, bokning av location, modeller, rekvisita, smink m.m.

Filmer som är sömlöst integrerade i marknadsföringsmixen
Som en fullservice kommunikationsbyrå med en helhetssyn på våra kunders affär, kan vi säkerställa att filmprojekten är sömlöst integrerade i marknadsföringsmixen och helt i linje med affärs-, varumärkes- och kommunikationsstrategin, vilket är en stor fördel och trygghet för våra uppdragsgivare. Det innebär också att vi redan i planeringsstadiet kan optimera filmproduktionen kostnadseffektivt sett till medie- och kanaldistributionen.

Kundanpassade lösningar
Varje projekt är unikt. Ibland handlar uppdraget om att skapa en högkvalitativ reklamfilm med professionella skådespelare, välplanerad dramaturgi och kreativ höjd. Andra gånger om en tids- eller kostnadseffektiv lösning. Det är behovet, ambitionen och målsättningen som styr, och vi har enkla metoder för att anpassa filmproduktionen utifrån dina specifika förutsättningar och budget. Vi levererar för att uppfylla förväntningarna, oavsett vilken nivå vi kommit överens om.

Creative Business Development

Thorn kan hjälpa dig att utveckla din affär och öka din försäljning. Som din partner ser vi hela tiden till dina verkliga behov, identifierar nya affärsmöjligheter och kommer med nya idéer som bidrar till din verksamhets utveckling.

Behovet kan omfatta allt från att skapa rena affärsstrategier till kommunikations- och varumärkesstrategier – där vi hjälper dig med din mission, vision, varumärkesidentitet, positionering och värdeerbjudande. Varje uppdrag är unikt, varpå behoven varierar. Det viktiga är att du får tillgång till kvalificerad rådgivning, insikter och branschöverskridande erfarenhet tillsammans med en holistisk filosofi gällande strategi och kommunikation.

Creative 360™

Vi erbjuder ett unikt koncept som vi kallar Creative 360 – en dynamisk workshop för ”co-creation”. Det handlar om att engagera representanter från din verksamhet i analysen och i den kreativa fasen. Det är så de bästa koncepten och mest framgångsrika lösningarna skapas. Och oavsett om du väljer att samarbeta med oss eller inte efter workshopen, så är du garanterad massor med inspiration, energi och färska idéer om hur du ska tackla dina utmaningar.

 

Thorn Inhouse

Det är inte alla som är i behov av en strategisk partner eller kreativa koncept. Många organisationer behöver istället hjälp med snabba, ofta återkommande, grafiska produktioner. Thorn Inhouse är en produktionsorienterad marknadsavdelning för dig som har mer enkla behov eller bara vill ha hjälp med delar av kommunikationen. Såsom att producera produktblad, presentationer, banners m.m.

Den strategiska tyngden och kreativa höjden finns alltid tillgänglig och kan snabbt kopplas in om behovet uppstår.

Välkommen till ett värdefullt partnerskap

Har du frågor kontakta oss, vi hjälper dig med hela eller delar av processen.

Senaste nyheterna