Fler bostäder

Ett folkligt varumärkesbygge

Sverige behöver fler bostäder. Utifrån den sanningen fick hjärnan bakom Fler Bostäder sin idé till bolaget. Man ville starta något nytt som utmanar de gamla traditioner som bromsar bostadsutvecklingen och människors möjlighet att bo bra, till rimliga kostnader. Lösningen var att utveckla ett bestånd av “bättre bostäder som fler har råd att flytta in i”.

Strategi

Branding

Design

Kampanjer

Print

Webb

3D

Efter bolagsregistreringen i december 2018, fick vi på Thorn Creative i ett tidigt stadie hjälpa till att utveckla varumärkesstrategin och plattformen, inklusive den grafiska identiteten och olika marknadsmaterial. Varumärket lanserades 2019 och spadtaget för de första bostäderna togs.

Varumärke med starkt DNA

Vi är själva imponerade över bolagets fina utveckling, men absolut inte förvånade. För det är få verksamheter vi stött på genom åren som varit så genuint syftesdrivna som Fler Bostäder. Det skapar goda förutsättningar att differentiera varumärket och arbeta uthålligt och konsekvent med varumärkets berättelse. Tillsammans har vi byggt upp ett varumärke som står stadigt på en folklig värdegrund och vi har med framgång hyrt ut lägenheter med hjälp av roliga kampanjer, projektwebbsidor, bofaktablad och mycket mer.

Idag är Fler Bostäder en etablerad spelare med många lyckade projekt bakom sig, och beståndet fortsätter växa. Behöver du också hjälp med varumärkesstrategi, koncept och vägvinnande kampanjer?