FOODTEL

Ny grafisk identitet för Foodtel

Temperaturavvikelser i kylkedjan resulterar i 526 miljoner ton matavfall. För livsmedelsaktörer medför det stora förluster. Foodtel är en innovativ lösning som gjort det möjligt för olika aktörer att äntligen göra något åt problemet i kylkedjan. Med vetenskapligt validerade algoritmer som säkerställer kvarvarande hållbarhet, en marknadsplats och donationsplattform för att undvika matsvinn, erbjuder Foodtel en komplett lösning för att minska matsvinnet.

Grafisk identitet

Rethink food waste

Tydlig position och löfte till marknaden. Aktiv, handlingskraftig spelare och en möjliggörare av något positivt. Antyder till innovation och intelligent teknik. Att värdesätta mat och omvärdera den traditionella värdekedjans förutsättningar.

Bolaget, som tidigare hette Sustainable Food Waste, har fått ett stort erkännande för sin innovation. De har rest mer än 20 miljoner SEK i kapital och har kontinuerligt uppvaktats av tunga investerare.

Drygt två år efter starten togs det strategiska beslutet relansera bolaget under ett nytt varumärke. Vi fick uppdraget att skapa den visuella identiteten till det nya namnet. Vi har levererat en komplett grafisk profil, nytt bildspråk och en tagline som omfamnar företagets förnyade löfte, värdeerbjudande, position och personlighet.

IDENTITET

GRAPHITE

LIME GREEN

IDENTITET

AQUA MINT

BLACK

White

Behöver du också hjälp med varumärkesstrategi, koncept och vägvinnande kampanjer?