SUNDSBUSSARNA

Effektfull kampanj för Sundsbussarna

Redan 1958 började Sundsbussarna segla mellan Helsingborg och Helsingör och blev snabbt en institution på sundet. Majoriteten av nordvästskåningarna har vuxit upp med regelbundna turer och minnen från olika tidpunkter i livet ombord. Från shoppingbesöken med mamma och pappa under åren som den svenska kronan stod sig starkt mot den danska, till fredagsturen i ungdomen och sedan utflykten med familjen. Sundsbussarna står för det autentiska, folkliga och det personligt varma hygget – det rika i det enkla som människorna i regionen så gärna vill ha.

Varumärkesstrategi

Kampanj

Copywriting

Sociala medier

Design

Film

Introduktionen av två avgångar i timmen

Under våren 2024 tog Sundsbussarna beslutet att återinföra två båtar på färjelinjen. I och med det skulle frekvensen dubblera. Något som är en av de mest avgörande konkurrensfaktorerna för att attrahera gångresenärerna.

I samband med förändringen fick vi på Thorn Creative i uppdrag att genomföra lanseringen. Det blev också den första kampanjen som utvecklades efter ett varumärkesstrategisk arbete som genomsyrade hela verksamheten. Bl a implementerades en ny varumärkesplattform och varumärkeskonceptet ”Redig tura för redigt folk”.

Med kampanjen ”Dubbelt så mycket hygge”  ville vi förmedla den genuina atmosfären och känslan ombord, med ett otvetydigt budskap om den stora nyheten. Kampanjen rullades under under ca 1 månad i sociala medier, utomhus, print, skärmar på Helsingborg centralstation m.m

800 000+

Total räckvidd

75 000+

Digital räckvidd

9,8%

Genomsnittlig CTA på sociala medier

9 053

Antal länkklick

Behöver du också hjälp med varumärkesstrategi, koncept och vägvinnande kampanjer?