Fler Bostäder

Samtidigt som teamet växer så har vi även utbrett vår kundbas. Vi jobbar just nu med spännande projekt och flertalet kunder, en av dem är Fler Bostäder. De har uthyrningsstart på Vipehusen i Lund med beräknad inflyttning från februari 2022. Vi jobbar på med Fler Bostäders webb och har lanserat SoMe kampanjer.

Fler nyheter