Lambertsson

Digital hållbarhetskampanj

För Lambertsson står den gröna omställningen högt på agendan. Det är något man arbetar med på alla plan i verksamheten – från den cirkulärekonomiska idén om att hyra istället för att äga, till den eldrivna maskinparken och fossilfria transporter. Och inte minst i de olika digitala tjänsterna som hjälper kunder att planera och bygga mer resurs- och energieffektivt. Ja, att förenkla för ett mer hållbart samhällsbygge är ett strategiskt åtagande man gjort. Syftet var att tydliggöra hur byggnadsaktörer kan förenkla sin omställning med hjälp av Lambertssons erbjudande. För vår del omfattade uppdraget alltifrån idé och koncept till genomförande och uppföljning.

Digital kampanj

3D

Webbdesign

Design

Copywriting

Strategi

Sociala medier

Print

Digital annonsering

Kampanjen aktiverades i sociala medier samt nationellt i digitala nyhetskanaler, såsom SvD och Aftonbladet. 

Kampanjsida

Trafiken från de olika medierna ledde vi in till Lambertssons hemsida, där mottagaren kunde lära sig mer om erbjudandet.

Print

Lambertssons erbjudande är omfattande och att verkligen förstå hur olika delar i verksamheten understödjer den gröna omställningen kan vara svårt att ta in, även för medarbetare. För att utbilda och förtydliga tog vi därför fram ett fördjupande reportage i deras magasin ”Vår Sak”, som bland annat bjöd på en intervju med bolagets affärsutvecklare, tillika expert på de hållbarhetsmässiga fördelarna i erbjudandet.