Koncept- och varumärkeslansering

Hållbar Mognad är Swedlogs nya koncept för avokadomogning. Med denna mogningsteknik ökar man hållbarheten med upp till 10 dagar efter köpdatum och säkerställer en jämn och hög kvalité. Det är på så sätt en lösning med flera nyttor, både ur ett kvalitets- och hållbarhetsperspektiv, så som svinnproblematiken, men inte minst även ur ett konsumentperspektiv.

Som en del av projektet genomförde vi en konsumentundersökning, där bl a en av insikterna slår fast att konsumenternas förtroende för avokadons kvalitet är alldeles för låg.

Strategi

Koncept

Design

Webb

Film

Varumärkesplattformen tog form

Vi på Thorn Creative tog fram varumärkesplattformen med koncept, design, löfte och budskap och tog fram ett införsäljningspaket med broschyr och presentation.

Design, webb och kommunikation

Uppdraget omfattade också design och utveckling av webb, filmmaterial, etiketter och kommunikation i sociala medier.