Property branding

Konsten att sälja det som ännu inte finns

De senaste 10-15 åren har property branding blivit ett allt vanliga medel för fastighetsutvecklare. Vad orsaken till detta är kan vara svårt att sia om. Men det är troligen, precis som place branding, något som vuxit fram. Dels ur ett kunskapsperspektiv, och dels ur ett behovsperspektiv. Ju mer det byggs, desto viktigare blir det. Men innan vi går vidare, låt oss först bena ut vad property branding är rent konkret.

Property branding är en strategisk process där fastighetsutvecklare och/eller fastighetsägare skapar och förstärker ett varumärke för en specifik fastighet eller för det område där fastigheterna ska utvecklas. Syftet är att differentiera fastigheten från konkurrerande fastighetsutvecklare som också söker liknande bostadsköpare eller hyresgäster till sin fastighet. 

– Strategi

– Koncept

– Design

– Print

– Sociala Medier

– Digital marknadsföring

– 3D

– Film

Vad är poängen med property branding?

Att skapa och utveckla ett fastighetsvarumärke är att skapa en identitet och en berättelse om något som ännu inte finns. Alltså att måla upp en livsstil, känsla och upplevelse som bostaden och huset kommer erbjuda sina boende, när allting blivit klart. Poängen är att ge den önskade målgruppen en möjlighet att uppleva en framtida bostad, för att därigenom sälja bostäderna redan före eller under byggnadsprocessen.

Processen med property branding kan inkludera flera olika element:

  • Positionering: Att definiera och kommunicera fastighetens unika fördelar, egenskaper, målgrupp, plats och omgivning. 
  • Namngivning och logotyp: Att skapa ett namn och identitet för fastigheten.
  • Koncept: Att utveckla ett kommunikationskoncept som bär berättelsen om huset.
  • Införsäljningsmaterial: Att skapa tryckt material, broschyrer, webbsida, 3D-gestaltningar etc.
  • Kundupplevelse: Att utforma och skapa en övergripande upplevelse för potentiella köpare, inklusive visningar, showroom och evenemang som förstärker fastighetens varumärke och livsstilsbudskap.

Thorn Creative har haft förmånen att både utveckla property brands och att marknadsföra fastigheter under många år, och för en rad olika fastighetsutvecklare. Bl a för Serneke (Trevågor i Oceanhamnen i Helsingborg, Magasinhusen i Landskrona), Fler Bostäder (Alléhusen i Lund, Vipehusen i Lund och Hyllie Hybrid i Malmö), Castellum (Kavalleristen i Helsingborg), 3Hus (Spira i Helsingborg).  Vi har också lång erfarenhet av att genomföra place branding för uppdragsgivare inom turistnäring och kommuner, såsom Familjen Helsingborg och Ystad kommun.